Forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Forskning

Framstående forskning i en internationell miljö

Stockholms universitet är ett framstående forskningsuniversitet som kännetecknas av både grundforskning och tillämpad forskning inom humanvetenskap och naturvetenskap. Vår forskning leder fortlöpande till vetenskapliga genombrott som uppmärksammas över hela världen. Universitetets forskare ingår i Nobelkommittéer och nationella och internationella expertorgan.

Forskningsnyheter

  • Aryo Makko ny professor 2020-07-07 Aryo Makko har befordrats till professor i historia, vid Stockholms universitet.
  • Foto: Jean-Baptiste Béranger Nordisk konferens om arbetarlitteratur 2020-07-03 Vem är arbetarförfattaren? Det diskuteras vid en konferens om nordisk arbetarlitteratur hålls vid Uppsala universitet den 3-5 oktober, med Institutionen för kultur och estetik som medarrangör. Föredragen är öppna för alla intresserade.
  • Hur lär sig flugsnapparen den egna artens sång? 2020-07-02 Hur går det till när flugsnappare lär sig sjunga? Styrs det av genetiken eller påverkas sången även av miljön runtomkring? Det vill forskaren David Wheatcroft ta reda på.

Kommande disputationer

Doktorsavhandlingar upphängda på vägg. Foto: Ingmarie Andersson

Nyheter relaterade till coronaviruset

Coronarelaterad forskning vid SU. Mostphotos