Forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Forskning

Framstående forskning i en internationell miljö

Stockholms universitet är ett framstående forskningsuniversitet som kännetecknas av både grundforskning och tillämpad forskning inom humanvetenskap och naturvetenskap. Vår forskning leder fortlöpande till vetenskapliga genombrott som uppmärksammas över hela världen. Universitetets forskare ingår i Nobelkommittéer och nationella och internationella expertorgan.

Forskningsnyheter

  • Fotografi taget 1938 norr om Dalhart, Texas. Foto: https://www.loc.gov/item/2017770620/ Värmeböljor som ‘the Dust Bowl’ mer än dubbelt så sannolika på grund av klimatförändringar 2020-05-25 Rekordtemperaturer på USAs Great Plains under den omfattande torrperioden som kallas ”the Dust Bowl” på 1930-talet orsakades av långa och intensiva värmeböljor. Det är numera mer än 2,5 gånger mer sannolikt att USA kommer att uppleva en Dust-Bowl-liknande värmebölja än det var på 1930-talet. Detta har påvisats av ett internationellt team där Sabine Undorf från Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet ingår.
  • Löser stora problem i livets små byggstenar 2020-05-25 Xiaodong Zou är en problemlösare – hon utvecklar metoder för hur världen kan undersökas på atomnivå. Men att bli professor i Stockholm var ingenting hon hade kunnat föreställa sig när hon växte upp i Kina och såg en framtid som bonde.
  • Elisabeth Geiger Poignant. Foto: Pia Nordin Samarbete nyckeln till ett lyckat tolkat samtal 2020-05-25 Hur effektivt ett samtal tolkas beror inte bara på tolkens skicklighet, utan även på förarbetet inför samtalet och samarbetet mellan alla inblandade parter. Det visas i en ny avhandling inom översättningsvetenskap av forskaren Elisabeth Geiger Poignant.

Kommande disputationer

Doktorsavhandlingar upphängda på vägg. Foto: Ingmarie Andersson

Nyheter relaterade till coronaviruset

Coronarelaterad forskning vid SU. Mostphotos