Forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Forskning

Forskning med hög genomslagskraft

Universitetets forskare är aktiva i debatt och samhällsutveckling och är bland de mest citerade i Norden enligt forskningsorganisationen Nordforsk. Universitetets forskare anlitas i statliga utredningar, medverkar i media, lämnar remissvar på lagförslag och ingår i flera nobelkommittéer och internationella expertorgan.

Forskningsnyheter

  • Pollen Klimatmodeller gör ett bra jobb 2019-11-20 I en ny studie jämförs klimatmodeller med årtionden av globala fältarbeten.
  • Ny utbildning för kulturskolan 2019-11-20 De flesta kommuner i Sverige har en kulturskola, där barn och unga får utvecklas i musik, dans, drama/teater, bild, m.m. på sin fritid. Kulturskolornas popularitet har vuxit bland barn och unga i Sverige, och står nu inför ett ökat behov av kompetenta kulturskolepedagoger. Sofia Cedervall, adjunkt i drama vid Institutionen för Humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, sitter i Kulturskolerådet, har lobbat för kulturskolans utveckling och är nu en av projektledarna för den nya bidragsutbildningen Kulturskoleklivet på HSD, Stockholms universitet.
  • Chris de Bont. Foto: Daniel Rossetti/Stockholm universitet Vem får bestämma hur jordbruket ska organiseras? 2019-11-20 Jordbrukare i Tanzania utvecklar ofta egna små men effektiva bevattningssystem för sin odling. Trots att de ofta fungerarar bättre än myndigheternas storskaliga projekt så värdesätts inte böndernas arbete.