Forskning

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Forskning

Forskning med hög genomslagskraft

Universitetets forskare är aktiva i debatt och samhällsutveckling och är bland de mest citerade i Norden enligt forskningsorganisationen Nordforsk. Universitetets forskare anlitas i statliga utredningar, medverkar i media, lämnar remissvar på lagförslag och ingår i flera nobelkommittéer och internationella expertorgan.

Forskningsnyheter

  • Nya professorer vid Stockholms universitet 2019-11-18 Senaste tiden har flera personer befordrats till professorer vid Stockholms universitet.
  • Möt ACM:s medlem Airi Lampinen 2019-11-18 Airi Lampinen är universitetslektor i människa-datorinteraktion vid Stockholms universitet, och medlem av Association for Computing Machinery (ACM).
  • Shopping och köpbeteende 2019-11-18 Vid Stockholms universitet finns forskare som kan svara på frågor om shopping, konsumtionskultur och köpbeteende.