Börja forska

Vi erbjuder dig två valmöjligheter: forskningsgrenen av kandidatprogrammet eller att läsa utbildning på forskarnivå. Vår forskningsnära utbildning lägger grunden för en bred arbetsmarknad som exempelvis systemingenjör, forskare eller ämneslärare. Utbildningen syftar till att ge dig en djupare kunskapsbas, men framför allt till att skola dig i vetenskaplig metodik: att ställa upp problem, finna analysmetoder och värdera resultat.

 

Utbildning på forskarnivå

Utbildningen syftar till att ge dig en djupare kunskapsbas, men framför allt till att skola dig i vetenskaplig metodik: att ställa upp problem, finna analysmetoder och värdera resultat. Du ingår i en forskargrupp i en miljö där du kan känna gemenskap med forskare och andra doktorander som sporrar och hjälper dig.

Utbildning på forskarnivå på Fysikum

 

Kandidatprogram i fysik

Detta program är för dig som vill förstå naturen från dess minsta beståndsdelar till universums största strukturer. Vår forskningsnära utbildning lägger grunden för en bred arbetsmarknad som exempelvis systemingenjör, forskare eller ämneslärare.

Kandidatprogram i fysik

 

 

Kontakt

Studierektor utbildning på forskarnivå
På denna sida