Infrastruktur

Den huvudsakliga experimentella verksamheten är koncentrerad till den nya DESIREE-anläggningen. DESIREE står för Double ElectroStatic Ion Ring ExpEriment, som som namnet antyder består av två lagringsringar med en gemensam sammanslagningssektion för studier av jon-jonkollisioner ned till 10 meV energiområde.

Experimenten vid DESIREE-anläggningen omfattar studier av grundläggande inneboende egenskaper hos små och komplexa joner och deras reaktioner, mätningar av reaktionshastighetskoefficienter och tvärsnitt för tillämpningar inom astrofysik, atmosfärsvetenskap och biomolekylär fysik, inklusive strålningsskador.

Desiree labb

Kryogeneratorer möjliggör långtidslagring

Hela ringkomplexet kyls med hjälp av kryogeneratorer ner till 10 Kelvin, vilket möjliggör långtidslagring och laserinteraktionsexperiment med internt kalla joner. Dessutom använder vi en fristående strållinje för studier av kollisions- och laserinducerad dissociation av kalla molekylära joner.  Vi utvecklar också modeller och utför beräkningar av ett stort antal atomära och molekylära processer för att vägleda tolkningen av de experimentella resultaten.

På denna sida