Konferenser och seminarier

Fysikum arbetar aktivt för att sprida kunskap och resultat från vår verksamhet. Detta sker bland annat genom seminarier och konferenser, där vi också ofta bjuder in nationella och internationella forskare att tala om aktuella forskningsämnen.

Varje år arrangerar Fysikum en stor mängd seminarier och konferenser där vi presenterar vår forskning eller har givande diskussioner tillsammans med andra som är intresserade av de ämnen som våra forskare är verksamma inom. De evenemang som är öppna för allmänheten lägger vi löpande upp i vår kalender. Titta gärna in där och se vad vi har på gång just nu!

 

På denna sida