Claes disputerade på Fysikum och grundade sedan Savantic

Claes Orsholms ämneslärare i fysik och matematik inspirerade honom till att studera på Fysikum där han sedan disputerade inom elektronmikroskopi med sensorutveckling. - Mitt intresse växte fram under gymnasietiden. Direkt efter disputationen grundade jag Savantic där jag arbetar som vd. Mitt råd till blivande studenter är att odla din nyfikenhet, försök att släppa detaljerna och betrakta det du lär dig ur ett fågelperspektiv.

Claes Orsholm, alumn från Fysikum och vd på Savantic
Claes Orsholm, alumn från Fysikum och vd på Savantic

Claes Orsholm är född och uppvuxen i Stockholm, 55 år och har familj med utflyttade barn.

— Mitt intresse för fysik växte fram under gymnasietiden, mycket tack vare en duktig och inspirerande ämneslärare i fysik och matematik. Jag minns att hon bad mig på avslutningen att bli bjuden på min disputation. Jag blev förvånad eftersom jag inte hade tänkt i de banorna alls, men det sådde ett frö. Efter värnplikten och ett par olika jobb bestämde jag mig för att börja läsa fysik.

 

Efter forskarutbildningen blev det disputation inom elektronmikroskopi

— Jag gick matematisk-naturvetenskaplig linje med fysik som inriktning för att sedan påbörja min forskarutbildning i kärnfysikgruppen på Fysikum. Jag disputerade år 2000 inom elektronmikroskopi med sensorutveckling.

 

På Savantic arbetar vi med avancerade AI-lösningar

Direkt efter min disputation började han arbeta på heltid i bolaget och han arbetar fortfarande här.
— Jag grundade Savantic 1999 tillsammans med min dåvarande handledare, professor Stefan Csillag. Min roll har hela tiden varit VD. När bolaget var mindre arbetade jag också som teknisk konsult och projektledare. Numera är jag fullt sysselsatt med min VD-roll.

 

Claes rekommendationer till blivande fysikstudenter

— Passa på att njuta av en fantastisk utbildning med många spännande saker att lära sig. Odla din nyfikenhet och försök att då och då släppa detaljerna och betrakta det du lär dig från ett fågelperspektiv. Som fysiker lär man sig ett sätt att utforska och lösa problem som är mycket användbart i arbetslivet. I kombination med en nyfikenhet för omvärlden kan det skapa enorm nytta.

 

Mer information

Kontakta Claes Orsholm

Savantic

Kandidatprogrammet i fysik, 180 hp

Forskargrenen i fysik