David Stuhrmann berättar om sina studier i fysik

Jag vill berätta hur en vanlig dag i mina studier ser ut. I höst läser jag kurserna Finita elementmetoden och Kvantoptik. Den första är en kurs i numerisk matematik och kombinerar teori och programmeringsövningar. Kvantoptik är en fysikkurs och innehåller ett praktiskt labb.

Studieplatser

Läs mer om David Stuhrmann på Fysikums Facebook