Den vertikala skjuvinstabiliteten i globala protoplanetära skivor har en vågliknande karaktär

Vår förra ambassadör för Fysikums Facebook, Eleonora Svanberg, tar sin Master i Cambridge. Hon har fått sin första forskningsartikel publicerad i Oxford Academic. — Jag tycker att det har varit en fantastiskt möjlighet att få testa på forskning, och att få publicera känns som en viktig milstolpe i min framtida karriär. Jag hoppas att flera studenter får chansen att göra det här, säger Eleonora Svanberg.

Läs Eleonoras artikel i Oxford Academic