Enastående prestanda hos en bredbandig pelarmikrokavitet

Extremt effektiva källor för sammanflätade fotonpar kan uppnås genom att använda en enkel men effektiv metod - att placera kvantprickar i bredbandiga pelarmikrokaviteter. - Det är en ny anordning med potential att förbättra den digitala säkerheten, säger professor Ana Predojević, ansvarig för Quantum Photonics-gruppen vid Fysikum.

Källor till sammanflätade fotoner är en viktig förutsättning för kvantteknik. Sådana källor kan uppnås med hjälp av kvantprickar, men det är fortfarande en utmaning att säkerställa hög effektivitet när fotonparen kanaliseras från kvantprickar till samlingsoptik. För att uppfylla detta krav måste man använda bredbandiga fotoniska strukturer som effektivt kan utvinna fotonpar med olika våglängder.

Kvantpunkt i en bredbandig pelarmikrokavitet
Kvantpunkt i en bredbandig pelarmikrokavitet
Laserexciterande mikrokavitetsanordning
Laserexciterande mikrokavitetsanordning

- Kvantteknikens sammanflätade fotoner är mycket effektiv, skalbar för tillverkning och användbar inom området digital säkerhet, säger  Predojević, professor och biträdande lektor, Fysikum, Stockholms universitet.

Ana Predojević, Associate Professor, Fysikum, Stockholm University
Ana Predojević, professor och biträdande lektor, Fysikum, Stockholms Universitet


Upprättande av en prisvärd och skalbar fotonparkälla för kvantteknik

I den här artikeln visar vi, med hjälp av en bredbandig (låg Q-faktor) pelarmikrokavitet, att vi kan samla in par med tidsbundna fotoner med hjälp av en kavitet som möjliggör en insamlingseffektivitet på ~70 %. En sådan hög prestanda uppnåddes genom en pelarmikrokavitet som har en stark dämpning av emissionen till icke-kavitetslägen. Ytterligare optimeringar kommer att leda till en insamlingseffektivitet på >80 %. Det som gör denna anordning exceptionell är den enastående prestandan i kombination med en extremt låg tillverkningskomplexitet. Detta ökar avsevärt avkastningen vid tillverkningen av anordningen och ger en snar väg till skalbar tillverkning av högeffektiva källor för blandade fotonpar.


Mer information