ForskarFredag 30 september 2022

Vilka byggstenar är universum uppbyggt av och hur har det utvecklats? Hur används fysik i modern medicin och hur kan forskning i ytfysik bidra till att minska koldioxid i atmosfären? Hur sker samarbetet mellan doktorander i olika länder i Europa för att studera ultrasnabba kemiska processer? Fysikum deltar med Fysikshow, flera föreläsningar och en rundvandring.

Logga för Forskarfredag

Doktorander, post-docs och professorer vid Fysikum och Institutionen för astrononomi presenterar det senaste vid forskningsfronten i fysik och astronomi, och visar på olika tillämpningar och grundläggande fysikaliska fenomen. Välkommen till föredrag med forskare, rundturer i laboratorierna och visning av teleskop. Lärare och elever får uppleva den akademiska miljön samt ges en inblick i forskningen vid Stockholm Universitet.

Läs mer