Information om undervisningsform på Fysikums kurser

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten lyft rekommendationen om distansundervisning fr.o.m. 2021-06-01kommer universitetet att gradvis återgå till undervisning och examination på campus. All undervisning och examination ska följa myndigheternas regler och rekommendationer. Besked om höstterminens ska lämnas i god tid som möjligt, dock senast 2021-07-20.

Även fortsättningsvis gäller Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket sätter flera begränsningar:

  • Stora samlingar ska inte hållas.
  • När studenter samlas på campus ska möjlighet ges till fysisk distansering. 
  • Studenter behöver troligen använda kollektivtrafik för att resa till och från våra lokaler, vilket gör att vi bör möjliggöra för dem att undvika rusningstrafik samt att sprida starttider på olika kurser.

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten lyft rekommendationen om distansundervisning f.o.m. 2021-06-01, har rektor fattat beslut (Dnr. SU- FV-1.1.2-1620-20) att universitetet kan gradvis återgå till undervisning och examination på campus. All undervisning och examination ska följa myndigheternas regler och rekommendationer. Besked om höstterminens ska lämnas i god tid som möjligt, dock senast 2021-07-20.

För kurser som ges under sommaren och höstterminen gäller följande på Fysikum:

1.    Omtentor i juni ges på distans enligt tidigare planering.

2.    Omtentor i augusti ges med fördel på distans (samma format som ordinarie tentamen). Om det är motiverat kan omtentan ges på campus. Examinator ska meddela studenterna (och studieadministrationen) senast 2021-06-18 och information läggs ut i tentamensschemat.

3.    Upprop planeras att genomföras delvis på distans och delvis på campus. Samling på campus sker mindre grupper.

4.    För kurser som ges under första halvan av höstterminen sker undervisning delvis på distans och delvis på campus. Campusundervisning prioriteras för kurser som vänder sig till studenter som påbörjar sin utbildning. Undervisning för stora grupper på campus undviks under början av terminen (regler för allmänna sammankomster är vägledande). Praktiska moment (t.ex. laborationer) och examination ges på campus om inte fullgoda alternativ på distans kan erbjudas. Undervisning på campus ordnas med hänsyn till Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Information om upplägg av undervisning på respektive kurs anges på kursens sida i digitala utbildningskatalogen under rubriken ”Undervisning sommaren/hösten 2021” senast 2021-06-18.

Student som studerar vid dator. Ekvationer på tavla i bakgrunden.
Foto: Ingmarie Andersson/Stockholms universitet

5.    Kurser som ges andra halvan av terminen planerar vi gå helt på campus, med förbehållet att beslutet ses över vid terminsstarten. Detta ger två månaders framförhållning, samtidigt som vi har möjlighet att se hur läget utvecklar sig till hösten.

 

Om nya beslut kommer från Regeringen eller rektor så kan dessa riktlinjer komma att uppdateras.

Observera att om rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten eller Stockholm universitet ändras kan dessa principer behöva uppdateras. Det är kursansvarig lärares ansvar att informera studenterna om eventuella ändringar som sker.