Mingel med Fysikums studenter och alumner

Den 30 maj firade vi ett antal studenter på kandidat- och masterprogrammet som tagit examen. Anställda, alumner och studenter minglade med varandra och fick sedan ta del av föreläsningar från Jonas Enander, kommunikatör på Oscar Klein Center och Jens Jasche, forskare i kosmologi. Studenterna fick diplom och alla närvarande kunde njuta av drycker med tilltugg.

Eftermiddagen började med mingel, mat och dryck.

Studierektor Fredrik Hellberg delar ut diplom till studenter
Studierektor Fredrik Hellberg delar ut diplom till studenter
 

Diplom till studenter på kandidat- och masterprogrammen

Studierektor Fredrik Hellberg höll tal till studenter som har klarat av kandidat- och masterprogrammen i fysik. Han delade också ut diplom till de studenter som klarat av forskargrenen på Fysikum. Forskargrenen går parallellt med Kandidatprogrammet i fysik där målet är att erbjuda fördjupning och forskningsanknytning samt träning i problemlösning utöver vad som ryms inom det vanliga kandidatprogrammet.

Masterstudenter i fysik vid Fysikum
Masterstudenter i fysik vid Fysikum. Foto: Gunilla Häggström
 

Föreläsningar av alumnerna Jonas Enander och Jens Jasche

Jonas Enander är kommunikatör på Oskar Klein Center. OKC är en sammanslutning mellan Fysikum och Institutionen för Astronomi vid Stockholms universitet samt Kungliga Tekniska Högskolan.

Jonas studerade vid Fysikum omkring 2005 och doktorerade 2015. — Jag gjorde både min masteruppsats och mitt doktorsarbete vid avdelningen för Kosmologi, astropartikelfysik och strängteori.

Han har en bakgrund som forskare inom fysik, men har på senare år sadlat om för att syssla med vetenskapskommunikation. Under våren 2023 arbetade han som vetenskapsskribent vid Europeiska Sydobservatoriet utanför München.

— Förutom det så skriver jag populärvetenskapliga artiklar för olika svenska och amerikanska tidskrifter, spelar in podcasts och reser runt och intervjuar forskare och besöker teleskop för en bok jag skriver om svarta hål. Boken kommer att publiceras i augusti 2024 på Albert Bonniers förlag.

Fysikern Jens Jasche är forskare i kosmologi och maskininlärning vid Oskar Klein Centre och Fysikum vid Stockholms universitet. Tillsammans med systemutvecklaren Stuart McAlpine jobbar han för att skapa en exakt digital tvilling av vårt universum. Den är den första i sitt slag och bygger på en kombination av maskininlärning, AI, banbrytande statistisk teknik och numerisk simulering. 

— Jag försöker nå en fullständig förståelse för hur universum skapades för 13,8 miljarder år sedan. Som kosmolog har jag lyxen att i mitt medvetande få resa ut i universum varje dag och se livet på jorden ur ett annat perspektiv. Då blir det tydligt hur dyrbar vår lilla planet är.

Efter föreläsningarna kunde deltagarna uppleva universum genom Virtual Reality-glasögon och ställa frågor. 

 

Mer information

Jonas Enanders podcast Rumtiden handlar om fysik och astronomi

Jonas Enander forskar om vetenskapens samhälleliga roll

Vi skapar en digital tvilling av universum (Jens Jasche)

Stockholmsforskare ger ledtrådar till lösning av universums gåta (Jens Jasche)

Fysikums utbildningar i fysik

Gå med i Fysikums Alumnnätverk!