A, B, C och D gäller för respektive huskropp i huvudbyggnaden, R för rotundan i huvudbyggnaden, M för lokaler i hus 2 och P för lokaler i hus 1. Sal FB52 finns på plan 5 i hus B i huvudbyggnaden.

A, B, C eller D och anger i vilken huskropp lokalen ligger. Rum A4:1029 finns på plan 4 i hus A i huvudbyggnaden.
Sal 023:0018 finns på plan tre i vetenskapens hus som tidigare hade beteckning 2 därav nummer 023 (lila huset på bilden nedan).

Karta över AlbaNovas byggnader