Under vårterminen 2024 sammanträder Fysikums styrelse följande datum:

  • 29 februari kl. 13:15
  • 21 mars kl. 13:15
  • 25 april kl. 13:15
  • 13 juni kl. 13:15

Under höstterminen 2024 sammanträder Fysikums styrelse följande datum:

Ej beslutade

 

Fysikums styrelse

Protokoll från Styrelsens möten (endast för internt bruk och kräver behörighet)