Jag sysslar med något som ingen annan har gjort förr

Sharon Berkowicz är uppvuxen i Stockholm. Tidigare studerade hon civilingenjörsprogrammet i teknisk kemi vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), men är numera doktorand i kemisk fysik vid Stockholms universitet.

Jag insåg tidigt att jag var intresserad av forskning, specifikt inom kemi och fysik, och har därför flertalet gånger tagit chansen att forska ända sedan gymnasietiden. Bland annat har jag deltagit i en internationell sommarforskarskola vid Weizmann Institute of Science i Israel samt gjort forskningspraktik vid universitetet École polytechnique fédérale de Lausanne i Schweiz. Förutom min passion för naturvetenskap har jag även varit aktiv som elitgymnast och som dansare inom modern dans.

Sharon Berkowicz
Sharon Berkowicz - Foto Serena Nobili/Stockholms universitet

 

Varför valde du Stockholm och Fysikum för dina studier?

Jag sökte mig till Fysikum, div. för kemisk fysik, vid Stockholms universitet från början för att göra mitt examensarbete under mina masterstudier vid KTH. Det föll sig ganska naturligt då jag var intresserad av tvärområdet mellan kemi och fysik, med fokus på spektroskopiska studier av kemiska system. Det var under mitt examensarbete som jag kom i kontakt med min nuvarande handledare för mina doktorandstudier, och eftersom dennes forskningsområde föll mig i smaken och passade min utbildningsbakgrund bestämde jag mig för att ansöka om doktorandtjänst.

Det viktigaste för mig vid valet av doktorandtjänst var ett intressant forskningsprojekt med tillräckligt utrymme för mina egna tankar och idéer

Det viktigaste för mig vid valet av doktorandtjänst var ett intressant forskningsprojekt med tillräckligt utrymme för mina egna tankar och idéer, en engagerad handledare som jag kunde komma bra överens med, samt en forskargrupp med goda internationella kontakter.

Vad forskar du om?

Molekylär vattenforskning! Med andra ord undersöker vi hur vatten beter sig på molekylär nivå. Vi tar ofta vatten för givet, men i själva verket är vatten en mycket komplex och egendomlig vätska, bland annat på grund av dess förmåga att vätebinda till varandra. Till exempel, medan andra vätskors densitet ökar linjärt med minskad temperatur uppvisar vatten ett densitetsmaximum vid 4℃. Liv som vi känner till det sker i stort sett i vattenlösning. Biologiska processer är därför troligtvis starkt kopplade till det omgivande vattnets beteende. I vår forskargrupp använder vi oss av spektroskopiska metoder, till exempel röntgenspridning, för att studera vattens struktur och dynamik.

Vad kan din forskning bidra med?

Mitt forskningsprojekt syftar till att studera underkylt vatten, vilket är speciellt intressant eftersom vattens avvikande egenskaper blir extra tydliga i detta tillstånd, samt dess samverkan med exempelvis väldefinierade nanopartiklar och små enkla molekyler. Tanken är att studier av sådana relativt simpla system exempelvis kan hjälpa oss att förstå vattens interaktion med mer komplexa ämnen, såsom proteiner. Kunskap om exakt genom vilka mekanismer som vatten interagerar med biomolekyler, och påverkar dess processer, kan ge oss insikter om olika sjukdomstillstånd samt ligga till grund för framtida medicinska tillämpningar.

Hur trivs du vid Fysikum?

Jag trivs väldigt bra med mina doktorandstudier vid Fysikum, och det är framför allt på grund av den öppna och vänliga inställningen bland mina kollegor. Folk är väldigt hjälpsamma och samarbetsvilliga, och det är enkelt att fråga kollegor om råd och hjälp. Blandningen av medarbetare från hela världen bidrar också till en spännande internationell atmosfär i vilken man får många intressanta utbyten av erfarenheter och kulturer. Den internationella andan är speciellt påtaglig i min forskargrupp där vi ofta reser för att utföra röntgenexperiment vid stora synkrotonanläggningar och fria elektronlasrar (XFEL’s) runtom i världen. Sådana experiment kräver samarbete mellan många personer, varför vi ofta hjälps åt med varandras projekt och reser tillsammans. Det stärker teamkänslan. Redan under mitt första år som doktorand har jag fått möjligheten att resa, dels för att delta i experiment men också i internationella konferenser. Exempelvis fick jag chansen att åka till Phoenix, Arizona (USA), för en stor konferens anordnad av tidskriften Nature. Det var oerhört inspirerande! Kombinationen av presentationer om banbrytande forskning, mötet med forskare (nobelpristagare inkluderat) från världen över, samt ett häftigt ökenlandskap, är minst sagt svårslagen.

Hur har tiden som doktorand varit hittills?

Hittills är jag mycket nöjd med min upplevelse. Jag känner mig priviligierad som i mitt arbete får ligga i framkant vad gäller vår kunskap om världen runtomkring oss.

Varje dag kan jag tänka att jag sysslar med något som ingen annan har gjort förr 

Varje dag kan jag tänka att jag sysslar med något som ingen annan har gjort förr, det är verkligt spännande och intellektuellt stimulerande! Redan efter snart ett år känner jag att jag har utvecklats mot att bli mer självgående, och jag har fått tillämpa min egen kunskap och kreativitet i min forskning. Det är belönande att känna att allt man lärt sig tidigare nu kommer till verklig nytta. Att jag haft möjlighet att upptäcka nya platser i världen och träffa många intressanta människor förgyller upplevelsen ytterligare. Jag ser mycket fram emot vad mina kommande år som doktorand kommer att erbjuda!

På denna sida