Studera utomlands

Att studera en eller två terminer utomlands är en fantastisk möjlighet att prova på en ny akademisk miljö. På köpet får du också nya erfarenheter, lär känna en ny kultur, och kanske träffar vänner för livet.

Studera i Singapore
Singapore är en av de möjliga destinationerna för Fysikums utbystudenter

Under din utbytestid läser du i huvudsak motsvarande kurser som de på Fysikum, men ofta finns det möjlighet att läsa en eller flera kurser inom ett ämnesområde som inte finns hos oss.

Utöver att ge nya erfarenheter visar utbytesstudier att du är beredd att utmana dig själv. Du tränar din sociala kompetens inför arbetslivet och knyter kontakter som kan vara värdefulla i ditt framtida yrkessliv. 

 

 

Vart kan jag åka?

Fysikum har avtal med flera universitet, främst inom Europa. Stockholms universitet har också centrala avtal (som täcker alla studenter på universitetet) med lärosäten runt om i världen. Avtalen finns samlade i en databas, som du kan titta i för att få en uppfattning om länder du kan åka till.

Saknas det avtal med det lärosäte du vill åka till i avtalsportalen, kontakta Fysikums utbyteskoordinator. Det kan finnas avtal som inte syns i portalen än eller så kan vi undersöka om det är möjligt att teckan ett nytt avtal.

Avtalsportalen 

 

Vill du bredda din akademiska horisont och få en djupare förståelse för olika länder? Naturvetenskapliga fakulteten erbjuder dig spännande möjligheter att studera utomlands!

I dagens föränderliga värld är det viktigt att vi värnar om ett öppet och inkluderande internationellt akademiskt samarbete. Studentmobilitet bidrar till en större mångfald av idéer och erfarenheter, vilket skapar en mer globalt orienterad och dynamisk akademisk miljö där studenter från olika delar av världen kan mötas och lära av varandra.

Internationella möjligheter

För dig som går andra året på kandidatprogrammen i fysik, astronomi, meteorologi eller Sjukhusfysikerprogrammet, finns det möjlighet att läsa på Nanyang Technical University (NTU) i Singapore. Tillsammans med NTU har vi hittat kurspaket som täcker antingen hela år 2 eller vårterminen (dvs termin 4). När du kommer tillbaka till Fysikum kan du alltså fortsätta på år 3, på samma sätt som om du läst hos oss hela tiden.

 

 

Vem kan få åka?

För att vi ska kunna nominera dig som utbytesstudent behöver du vara aktiv student på Fysikum. Det innebär att du ska vara registrerad på minst en kurs hos oss terminen innan du vill åka ut. Vi vill även att du har klarat av minst 30 hp innan du åker iväg. Som riktlinje brukar studenter på kandidatnivå åka antingen år 2 eller 3, medan studenter på masternivå kan åka från termin 2 och framåt.

För centrala avtal kan det finnas ytterligare krav. 

Här kan du läsa mer om behörighetskrav vid utbytesstudier
 

 

Hur ansöker jag?

Hur du ska söka plats på ett utbytesavtal beror på vilken typ av avtal det är. Det första steget är därför att kontakta vår utbyteskoordinator. Tänk på att vara ute i god tid! Platser till universitet utanför Europa söks i regel nästan ett år i förväg, och instituionernas egna avtal inom Europa minst sex månader.

Innan du söker bör du ha funderat igenom vilka kurser du vill läsa. En bra början är därför att titta på hemsidan till det universitet där du vill göra utbytet, och se vilka kurser de har. Jämför gärna med de kurser du skulle ha läst inom ditt program hos oss.

Har du frågor eller om du vill boka ett möte och diskuterar ditt utbyte, kontakta: exchange@fysik.su.se. Du ansöker om plats via instituionsvatal hos Fysikums utbyteskoordinator.

Du söker plats via fakultetsanavtal här:

Internationella möjligheter

För centrala avtal gäller andra ansökningsregler:

Studentavdelningens sidor om utbytesstudier

 

 

Som student vid Fysikum har du möjlighet att ansöka om ett stipendium för praktik under dina studier eller direkt efter examen. Praktiken måste vara minst 60 dagar (max ett år), och ska ske vid ett företag, forskningscentrum eller lärosäte utomlands. Alla Fysikums forskargrupper har internationella samarbeten, så praktiken kan till exempel vara en del av ditt självständiga arbete.

Praktik utomlands via Erasmus+

 

Det finns olika sätt att studera en eller flera terminer utomlands. Det vanligaste är att man åker som utbytesstudent, genom något av de avtal som finns på Stockholms universitet. Som utbytesstudent betalar man ingen terminsavgift till det utländska universitetet och utbytet regleras genom ett avtal. Det innebär att du innan utbytet får en studieplan, så att du vet hur kurserna passar in i dina studier, och vad du kan tillgodoräkna när du kommer tillbaka. Du omfattas också av en särskild försäkring under den tid du är utomlands, vilket ger extra trygghet.

Om du gör utbyte på något av våra avtal inom Europa, krävs att dina utbytesstudier varar minst 3 månader. Du kan som mest vara borta ett år. Detta gäller på varje utbildningsnivå, dvs du kan göra ett utbyte på grundläggande nivå (kandidat) och ett till på avancerad nivå (master).

 

 

Under din tid som utbytesstudent kan du få studiemedel som vanligt från CSN. Du kan också ansöka om så kallat merkostnadslån för att täcka extra utgifter i samband med studierna (t.ex. flygbiljetter). Inom Erasmus+ finns också möjlighet att få ett mindre stipendium. Om du åker på utbyte genom ett avtal så täcks du automatiskt av försäkringen Student-UT.

En berättelse av Max, utbytestudent vid University of Illinois

"Detta halvår har varit mycket givande både för mina studier och mitt klättrande."

En berättelse av Max, utbytestudent vid University of Illinois

 

 

 

 

Kontakt

Välkommen att kontakta vår utbildnings- och utbyteskoordinator om du har frågor kring att studera utomlands.

Utbildnings- och utbyteskoordinator
På denna sida