Ämneslärarutbildning i fysik

För att bli ämneslärare i fysik krävs goda kunskaper i fysik, matematik och pedagogik. Därför läser ämneslärare till största delen sina ämneskurser inom ramen för Kandidatprogrammet i fysik.

Efter kandidatexamen i fysik, som ger ämnesbehörighet för fysik och matematik år 7-9, avslutas ämneslärarutbildningen med en påbyggnadsutbildning i pedagogik. Vill du också få ämnesbehörighet för gymnasiet i båda ämnena kompletterar du med en termin matematik inom ramen för utbildningen.

Ämneskurserna som ingår i ämneslärarutbildningen i fysik och matematik finns beskrivna på sidan för Kandidatprogram i fysik (NFYSK) studiegång ämneslärare. Vår studievägledare kan hjälpa till att svara på frågor. För mer allmän information om läraryrket och ämneslärarutbildningen så kan du även vända dig till Institutionen för ämnesdidaktik , som ansvarar för den pedagogiska påbyggnadsutbildningen.

Arbetsmarknad

Det finns stort behov av lärare som arbetar med matematik, teknik och naturvetenskap såväl i grundskolan som i gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Behörighet och anmälan

Du söker till Kandidatprogrammet i fysik. Läs mer om  behörighetskrav och övrig anmälningsinformation i webbsidan Kandidatprogram i fysik (NFYSK).

Vid frågor

Kontakta oss på lararutbildning@fysik.su.se

Sök bland våra utbildningar