Forskargrenen i fysik

Forskargrenen är en variant av kandidatprogrammet där du läser extra kurser på kvällstid. Målet är att erbjuda fördjupning och forskningsanknytning samt träning i problemlösning utöver vad som ryms inom det vanliga kandidatprogrammet.

Foto: Jens Olof Lasthein

Forskargrenen vänder sig till dig som är intresserad av forskning och söker extra utmaning i dina studier. Genom att följa forskargrenen får du närmare kontakt med de forskargrupper som finns på Fysikum. Forskargrenen går parallellt med Kandidatprogrammet i fysik under de två första åren. Utöver ordinarie kurser på programmet läser du en extra kurs per termin motsvarande 7,5 hp. Vi har sedan något år tillbaka ett nytt upplägg av forskargrenen.

  •     Termin 1-2: I kursen Kvantfysikens principer (FK2003) introduceras du till kvantfysik ett år innan ni läser det på programmet. Kursen börjar andra halvan av höstterminen och går på 1/4-fart.
  •     Termin 2: I kursen Introduktion till fysikforskning (FK4028) får ni prova att angripa och löser problem från aktuell forskning. Kursen går på 1/2-fart med start andra halvan av vårterminen.
  •     Termin 4 eller termin 6: En kurs på avancerad nivå.
  •     Termin 5: I den nyinrättade kursen Forskningspraktik i fysik (FK5032) får du möjlighet att utföra forskningspraktik i någon av forskargrupperna som finns på Fysikum. Kursen ges på 1/4-fart under hela höstterminen.

Efter avklarade kurser får du som student ett intyg på att du har klarat av forskargrenen. Alla kurser ger högskolepoäng och kurserna kan användas som valbara kurser i Kandidatprogrammet i fysik eller i något av våra masterprogram. Forskargrenen vänder sig främst till studenter som läser Kandidatprogrammet i fysik, men studenter som läser Kandidatprogrammen i astronomi, meteorologi, ocaenografi och klimatfysik eller Sjukhusfysikerprogrammet är också välkomna att anmäla sig.

 

Antagning

Du söker till Kandidatprogrammet i fysik (eller något av våra andra tre program ovan) och när du är antagen kan du anmäla intresse till studievägledningen senast 31 oktober. För att få läsa alla kurser på forskargrenen måste du klara alla ordinarie kurser. Det är ett begränsat antal platser på forskargrenen.

Det går även bra att gå kurserna som fristående kurser om man inte är intresserad av gå hela forkargrenen. 

Kontakt

Chad Finley ansvarar för koordineringen av forskargrenen, e-post: cfinley@fysik.su.se. Studievägledare nås på studievagledare@fysik.su.se om du vill veta mer om ansökan och antagning.

Sök bland våra utbildningar