Ny forskarkurs hos Genusakademin hösten 2023: Genus och biologi, 7,5 hp

Kursen introducerar centrala begrepp och bidrag inom feministiska vetenskapsstudier, feministisk kritik av biologisk forskning samt vetenskapshistoria.

Kursen går från den 23 augusti till och med den 18 oktober 2023 och välkomnar doktorander från alla fakulteter. Kursansvarig är Malin Ah-King.

Sista ansökningsdag är den 7 augusti 2023.

Mer information om kursen