Ny forskarkurs våren 2024: Ungdomskultur och genus 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till ungdomskultur och genus som forskningsfält och kunskapstradition.

På denna helt nya kurs från Genusakademin får du lära dig hur feministisk teori och kritik har påverkat och förändrat ungdomskulturforskning, samt hur ålder och generation, som den diskuterats inom kritiska ungdomsstudier, är avgörande för förståelsen av genus och kultur.

Kursen ges på engelska på Campus Frescati, Stockholms universitet.

Mer information om kursen (på engelska)

Photo: Orna / Pixabay