Sidan på svenska

The history of the Baltic Sea written in mud – ice ages and dead sea floors

High school students in Science programs have visited The Askö field station near Trosa in the southern Stockholm archipelago.

 

Elever i Nordenskiöldsalen, Geohuset, Stockholms universiete(In Swedish) Geologisk forskning och dess samhällsrelevans

Eleverna från naturvetarprogrammet på P.A. Fågelströms gymnasium fick ta del av tre föreläsningar där resultat från geologisk forskning presenterades. Syftet med dagen var att ge eleverna exempel på hur naturvetenskapliga metoder används, aktuell forskningsanknytning, samt visa på dels samhällsrelevansen samt bredden av forskning som återfinns inom geologi.

 

Plastic dinosaurs on world mapClimate, life and global warming | bringing the climate change message to school children

Helen Coxall bringing the climate change message to 225 school children at Futuraskolan, Stockholm using world maps and 300 plastic animals!

 

Caldeira das sete cidades, São Miguel, the Azores(in Swedish) Forskarskolan för lärare

Vår lärarforskarskola med temat naturkatastrofer sätter särskilt fokus på vulkanutbrott, jordbävningar, tsunamis och jordskred. Forskarskolans mål är att skapa möjligheter för verksamma lärare att fördjupa sina kunskaper inom geovetenskaperna och att bedriva egen forskning som en del av ett omfattande forskningsprogram. Denna erfarenhet tar lärarna med sig tillbaka till sina skolor.