Geokemi

Geokemi

Sidan på engelska
mixed image

Välkommen till Geokemi gruppen

Studiet av planetära geokemiska processer. Fältet omfattar studier av organisk och oorganisk kemi samt biogeokemiska processer. Vår utmaning består i att kvantitativt undersöka de processer på Jorden som bestämmer elementfördelningen i mineral, malmer, jordar, vatten och atmosfär och grundas på elementens och deras isotopers kemiska och fysikaliska egenskaper.

empty image

Ämnesansvarig

Patrick Crill
Professor i biogeokemi
patrick.crill[at]geo.su.se
(08) 16 47 40

Geokemi grupp knapp