Geologi

Geologi

Sidan på engelska
mixed image

Välkommen till geologi gruppen

Geologi är läran om jorden. Inom geologisk forskning tillämpas geologiska, geokemiska och/eller geofysiska metoder för att studera jorden som ett dynamiskt system. För att veta mer om forskningen inom geologigruppen följ länkarna nedanför.

Professor Victoria Pease
Forskning om tektonik och magmatism

Docent Iain Pitcairn
Forskning om malmgeologi

Professor Uwe Ring
Forskning om strukturgeologi och tektonik

Doctor Joakim Mansfeld
Forskning om Nordens geologi

Doctor Paola Manzotti
Forskning om tektonik, metamorf petrologi och geokronologi

Professor Alasdair Skelton
Forskning om metamorf petrologi, jordbävningar och paleoklimat

empty image

Ämnesansvarig

Alasdair Skelton
Professor i geokemi och petrologi
alasdair.skelton[at]geo.su.se
(08) 16 47 50

Geologi grupp knapp