Diver taking pictures of the clay terraces in the Baltic sea
Foto: Mikael Fredholm Vrak/SMTM

Ny upptäckta havsbottenterrasser av lera i Östersjön är fokus i ett forskningsprojekt om "hur grundvatten rinner ut i Östersjön" finansierad av Strålsäkerhetsverket.

Projektet, ledt av IGV, tillsammans med VRAKs marinarkeologer använder 3D-fotografering och annan mätutrustning för att undersöka hur sötvatten och andra ämnen läcker ut i havet.

Läs artikeln på www.vrakmuseum.se