half of the Earth with star sky and the text Geovetenskapliga ämnesrådet, Geoscience Student council

Dear students!

If you are interested in student governance, this is the perfect opportunity for you to learn more and get involved! All undergraduate students at the Section for Earth and Environmental Sciences are very welcome to attend the meeting. Of course, there will be fika!

During the meeting you will learn about:

• How to start and run a student council
• How to become a student representative and work with issues surrounding education, equal opportunities and study environment
• How you can profit from the work in terms of merits, experience and economic compensation and more

Not able to make it? No problem! Contact the SUS Student Governance officer for the Faculty of Science to receive information about upcoming meetings: studiebevakare.natfak@sus.su.se

--------------------- in Swedish -----------------------

Kära studenter!

Om du är intresserad av att utöva studentinflytande över din utbildning är detta det perfekta tillfället för dig att lära dig mer och engagera dig! Alla studenter på grund och avancerad nivå vid sektionen för geo- och miljövetenskaper är mycket varmt välkomna att delta i mötet. Det kommer självklart att finnas fika!

Under mötet kommer du få veta:
• Hur ett studentråd startas och drivs
• Hur du kan bli studentrepresentant och engagera dig i frågor rörande utbildning, lika villkors- och studiemiljöfrågor
• Vad du kan få ut av ditt engagemang i form av meriter, erfarenhet, arvodering och mer

Kan du inte komma? Inga problem! Kontakta SUS studiebevakare för naturvetenskapliga fakulteten för att få information om kommande mötestider: studiebevakare.natfak@sus.su.se