Sidan på engelska

Vem vänder jag mig till om jag har en fråga?

close up, man taking photo

• Inom geokemi kontakta: magnus.morth[at]geo.su.se
• Inom geologi kontakta: alasdair.skelton[at]geo.su.se
• Inom maringeology kontakta: martin.jakobsson[at]geo.su.se

• I behov av en bra bild? kontakta bjorn.eriksson[at]geo.su.se

• Frågor inom utbildning/kurser, kontakta: elisabeth.dacker[at]geo.su.se

 

Prefekt: Carl-Magnus Mörth
Stf prefekt: Iain Pitcairn