Sidan på engelska

Institutionen förfogar över extensiva resurser, från avancerade analysinstrument till sofistikerade geofysiska karteringsverktyg. Det finns även provprepareringsutrustning och en välutrustad maskinverkstad för att tilgodose specifika utrustningsdetaljer. Arkivplats för insamlade data erbjuds i partnerskap med Bolincentret för klimatforskning. För mer detaljerad information avseende dessa resurser, vänligen välj från listan till höger.

Våra extensiva analysresurser avser forskningsfälten Geokemi, Geologi och Maringeologi. Vi hyser även ett laboratorium för analys av stabila isotoper (SIL). För detaljerad information om våra många olika resurser, vänligen välj från ämneslistan till höger.