Sidan på engelska

Klicka på kurserna för mer information
OBS! Våra distans kurser är inte utformade för utbytestudenter

button

A | D | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | S | T | V | Ö

A
Artbildning och utdöenden i tid och rum orienteringskurs Fall Term course given in Swedish 7.5
D
Den geovetenskapliga metoden avancerad nivå Fall Term  7.5
Digital behandling av maringeofysiska data grundnivå Fall Term 7.5
Dinosaurier – deras utveckling och utdöende orienteringskurs/distans Fall Term Spring Term Spring Term 7.5
F
Forskningspraktik i geologiska vetenskaper I 7.5
Forskningspraktik i geologiska vetenskaper II 15
Fall Term Spring Term 7.5
15
Fältstudie i geologiska vetenskaper avancerad nivå Spring Term 7.5
Fältstudie i geovetenskap grundnivå Spring Term 7.5
G
Geodynamik avancerad nivå (ges vartannat år, 2020) Fall Term 7.5
Geokemi i fält och i laboratoriet grundnivå Spring Term 7.5
Geokemi grundnivå/distans Spring Term 7.5
Geokemins grunder grundnivå Spring Term 7.5
Geokemisk modellering grundnivå Spring Term 7.5
Geologi och geofysik grundnivå Fall Term 15
Globala geokemiska cykler grundnivå Fall Term 7.5
Grundämnenas upptäckt, orienteringskurs (ges inte VT21) Spring Term course given in Swedish 7.5
H
Havet, orienteringskurs Fall Term 7.5
Havets roll i klimatsystemet på geologiska tidsskalor avancerad nivå Fall Term 7.5
I
Introduktion till geomikrobiologi grundnivå Fall Term 7.5
Isotopgeologi avancerad nivå Fall Term 7.5
J
Jordbävningar orienteringskurs (kvällskurs eller distans) Spring Termcourse given in Swedish 7.5
Jordens ålder orienteringskurs Fall Termcourse given in Swedish 7.5
K
Klimatförändringar – ett geologiskt perspektiv orienteringskurs Spring Term course given in Swedish 7.5
Klimatförändringar genom Jordens historia avancerad nivå/distans Fall Term Spring Term 15
Kritiska händelser i Jordens och livets utveckling grundnivå/distans Fall Term Spring Term 7.5
Kvantitativa metoder i geovetenskap grundnivå Spring Term 7.5
L
Livest utveckling, orienteringskurs (ges troligtvis VT22) Spring Term course given in Swedish 7.5
M
Magmatisk och metamorf petrologi grundnivå Spring Term 7.5
Magmatisk petrologi grundnivå/distans Fall Term Spring Term 7.5
Malmbildningsprocesser grundnivå/distans Fall Term 7.5
Malmgeologi avancerad nivå (ges vartannat år, 2021) Fall Term 7.5
Maringeofysiska karteringsmetoder grundnivå Fall Term 7.5
Marin geofysik grundnivå/distans eller on-site Fall Term Spring Term 7.5
Marin geoteknik avancerad nivå Spring Term 7.5
Marin petrofysik grundnivå/distans Fall Term Spring Term 7.5
Metamorf petrologi grundnivå/distans Fall Term Spring Term 7.5
Mineralogi grundnivå/distans Fall Term Spring Term 7.5
Mineralogi och petrologi grundnivå Spring Term 7.5
O
Organisk geokemi grundnivå Fall Term 7.5
Organisk geokemi grundnivå/distans Fall Term Spring Term Spring Term 7.5
P
Paleoceanografi och marin geologi grundnivå Fall Term 7.5
Paleoklimatologi avancerad nivå Spring Term 7.5
Paleoklimatologi och oceansystemet grundnivå/distans Fall Term 7.5
Paleontologi avancerad nivå Spring Term 7.5
Petrogenes grundnivå/distans Fall Term Spring Term 7.5
Praktik i geologiska vetenskaper 7.5 avancerad nivå
Praktik i geologiska vetenskaper 15 avancerad nivå
Fall Term Spring Term 7.5
15
S
Sedimentpetrologi grundnivå/distans Fall Term Spring Term 7.5
Sedimentära system grundnivå Fall Term 7.5
Självständigt arbete i geokemi 15 grundnivå
Självständigt arbete i geokemi 30 grundnivå
Fall Term Spring Term 15
30
Självständigt arbete i geokemi 30 avanceradnivå
Självständigt arbete i geokemi 45 avanceradnivå
Självständigt arbete i geokemi 60 avanceradnivå
Fall Term Spring Term 30
45
60
Självständigt arbete i geologi 15  grundnivå
Självständigt arbete i geologi 30 grundnivå
Fall Term Spring Term 15
30
Självständigt arbete i geologi 30 avanceradnivå
Självständigt arbete i geologi 45 avanceradnivå
Självständigt arbete i geologi 60 avanceradnivå
Fall Term Spring Term 30
45
60
Självständigt arbete i geovetenskap 15 grundnivå
Självständigt arbete i geovetenskap 30 grundvivå
Fall Term Spring Term 15
30
Självständigt arbete i Maringeologi 15 grundnivå
Självständigt arbete i Maringeologi 30 grundnivå
Fall Term Spring Term 15
30
Självständigt arbete i Maringeologi 30 avanceradnivå
Självständigt arbete i Maringeologi 45 avanceradnivå
Självständigt arbete i Maringeologi 60 avanceradnivå
Fall Term Spring Term 30
45
60
Strukturgeologi grundnivå/distans Fall Term Spring Term 7.5
Strukturgeologi och kartering grundnivå Spring Term 7.5
Sveriges geologi grundnivå/distans Fall Term Spring Term course given in Swedish 7.5
T
Tektonik grundnivå/distans Fall Term Spring Term 7.5
Tellus I – geologi grundnivå/distans Fall Term Spring Term 15
Tellus II – geologi grundnivå/distans Fall Term Spring Term Spring Term 12.5
Tellus III – geologi grundnivå Spring Term 2.5
Terrestrisk geofysik avancerad nivå Spring Term 7.5
Tillämpad geologi avancerad nivå Fall Term 7.5
Tillämpad miljögeokemi avancerad nivå Fall Term 7.5
V
Världens vulkaner orienteringskurs Spring Term course given in Swedish 7.5
Ö
Öknar orienteringskurs Spring Term 15

 

course given in Swedish Course given in Swedish
Fall Term Fall Term
Spring Term Spring Term
Summer Term Summer Term

pil up icon