Sidan på engelska

Grundutbildning, år 3 – 7.5 hp
Kurskod GG4215
Start HT period 1
Undervisningsspråk: Engelska
blue arrowKursvärderingar hittar du här

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida.

Med denna kurs får du kunskap om komposition, produktion, bevarande och nedbrytning av naturligt organiskt material, men även organiska föroreningar. Kursen täcker också den långa (geologiska) och kortsiktiga Kolcykeln och dess koppling till växthusgaser och klimatforskning. Fokus ligger på analys och användning av organiska "molekylära fossiler" – som kan spåras tillbaka till livets ursprung, men används också ofta i paleoklimatologisk forskning. Undervisning sker via föreläsningar, övningar och laborpraktik.

Kursansvarig

Rienk SmittenbergRienk Smittenberg
Institutionen för geologiska vetenskaper
Stockholms universitet
106 981 Stockholm
rienk.smittenberg[at]geo.su.se