Sidan på engelska

Grundutbildning, år 3 – 7.5 hp
Kurskod GG4216
Start HT period 2
Undervisningsspråk: Engelska
blue arrowKursvärderingar hittar du här

Eftersom kursen ges på engelska, mer information om kursen hittar du på kursens engelska sida. Kursen tar upp oceanbassängernas bildning och morfologi; arkiven: marina sediment, stratigrafi, korrelation, datering och tidsskalor; grunderna i det moderna klimatsystemet: ocean-/atmosfärcirkulation, hydrosfären och kryosfären, oceaniska och atmosfäriska biogeokemiska cykler; fysiska, biologiska och geokemiska proxies; samt trender och händelser i ocean- och klimatsystemens utveckling under de senaste 150 miljoner åren.

Kursansvarig

Helen CoxallHelen Coxall
Institutionen för geologiska vetenskaper
Stockholms universitet
106 981 Stockholm
helen.coxall[at]geo.su.se