Sidan på engelska

Grundutbildningen i Geologi, geokemi och geofysik och Geovetenskap har som mål att leda fram till en Kandidatexamen (180 högskolepoäng − hp) via två skilda program.

earthProgrammet för Geologi, geokemi och geofysik

med studier vid Stockholms universitets campus i Frescati organiseras av Institutionen för geologiska vetenskaper.

 

earthProgrammet för Geovetenskap

med studier vid Stockholms universitets campus i Frescati organiseras tillsammans med Institutionen för naturgeografi.

 

Första året är gemensamt för alla studenter. Institutionen för geologiska vetenskaper bidrar med kurser till programmet. Under år 2 och 3 erbjuder de två institutionerna ett stort utbud av möjliga kombinationer av valbara och valfria kurser.
Särskild behörighet
Physics B, Chemistry B and Mathematics D or Physics 2, Chemistry 2 and Mathematics 4 (Field specific entry 13 or A13 with exception for Biology A+B or Biology 1+2).