Sidan på engelska

Programmet för Geovetenskap ges även som ett internetbaserat distansprogram som organiseras av Institutionen för geologiska vetenskaper och Institutionen för naturgeografi. Programmets kursstruktur skiljer sig delvis från det campusbaserade programmet i Geovetenskap.

Programmet börjar (år 1) med en bred introduktion till geovetenskap. Denna inledning börjar med en kurs i geovetenskap teori (Tellus I) och fortsätter med en kurs som täcker de praktiska aspekterna av geovetenskap som kan läsas på distans (Tellus II). De inledande åren avslutas med en intensiv campus/fältkurs (Tellus III), som omfattar de praktiska aspekterna av geovetenskap som inte kan läsas på distans. För år 2 och 3, kan eleven välja från ett utbud av kurser som erbjuds av de två institutionerna. De flesta av dessa kurser ges helt på distans. Dock behöver studenterna läsa ytterligare en campus/fältkurs (Field studie i Earth Science) vid slutet av sitt andra år av studierna. Vissa kurser kan ha särskild behörighet (se länkar till programmets kurser). Programmet avslutas med individuellt projektarbete (15–30 hp) vid en av de två institutionerna.

Särskild behörighet
Fysik B, Kemi B och Matematik D eller Fysik 2, Kemi 2 och Matematik 4 (Områdesbehörighet 13 eller A13 med undantag för Biologi A+B eller Biologi 1+2).

button

 

kursen ges på svenska Kursen ges på svenska

kurslista/klicka på kurser för mer information
År Termin Kurser
1   *Tellus I – Geologi, 15 hp
*Tellus I – Naturgeografi, 15 hp (på NG) External link icon
HT/VT *Tellus II – Geologi, 12.5 hp
*Tellus II – Naturgeografi, 12.5 hp (på NG) External link icon
  *Tellus III – Geologi, 2.5 hp (on-site kurs)
*Tellus III – Naturgeografi, 2.5 hp (på NG) External link icon
 
2
&
3
  Mineralogi – 7.5 hp
  Magmatisk petrologi – 7.5 hp
  Sediment petrologi – 7.5 hp
  Metamorf petrologi – 7.5 hp
  Malmbildningsprocesser – 7.5 hp
  Strukturgeologi – 7.5 hp
  kursen ges på svenskaSveriges geologi – 7.5 hp
  Marin geofysik – 7.5 hp 
Fall/Spring Marin petrofysik – 7.5 hp
  Geokemi – 7.5 hp
  *Fältstudie i geovetenskap – 7.5 hp
  Tektonik – 7.5 hp
  Petrogenes – 7.5 hp
  Kritiska händelser i Jordens och livets utveckling – 7.5 hp
  Paleoklimatologi och oceansystemet – 7.5 hp
  Klimatvarationer – 7.5 hp (på NG) External link icon
  Geografiska informatinssystem – 7.5 hp (på NG) External link icon
  kursen ges på svenskaKartografi och kartdesign – 15 hp (på NG) External link icon
  Geomorfologiska processer (på NG) External link icon
  *Geovetenskap ämnesfördjupning (på NG) External link icon
är obligatorisk för mer information kontakta
krister.jansson@natgeo.su.se
  *Geovetenskap, självständigt arbete – 15/30 hp

Kurserna i kursiv still är antingen helt eller delvis campus och fältbaserade.
*Obligatoriska kurser