Sidan p? engelska

Orienteringskurs – 7.5 hp
Kurskod GG1013
Start HT period 1
Undervisningsspråk: Svenska
blue arrow Kursvärdering finns här

Hur och varför uppstår nya arter? Och varför dör andra ut? Ända sedan Darwins formulerade sina teorier om arternas uppkomst har forskarna försökt förklara detta. Denna kurs tar upp och behandlar genetik, plattektonik, etologi, klimatologi, beteendeekologi och miljö i ett försök att svara på dessa frågor.

Kursansvarig

Otto HermelinOtto Hermelin
Institutionen för geologiska vetenskaper
Stockholm universitet
106 91 Stockholm
otto.hermelin[at]geo.su.se

förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Anmälan & registrering

Anmälan här www.antagning.se External link icon

Registrering här student.ladok.se External link icon

Schema & kursplan

Schema HT2019 (390 Kb)

Kursplan från 2011

Kursmaterial

Här kan kursdeltagarna (HT19)  ladda ner föreläsningspresentationerna (lösenordsskyddat):

2019-09-03 - Lektion 1 (7621 Kb) - Livets utveckling på jorden: Plattektonik, klimatförändringar och utdöenden.

Lektion 2 (5796 Kb) - Darwins idé, evolution, artificiell och naturlig selektion: Variation och selektionsmekanismer.

2019-09-17 - Lektion 3 (4787 Kb) - Artbegreppet, naturlig artbildning och inducerad artbildning: Allopatri, sympatri, gradualism och punktartad evolution.

Lektion 4 (2605 Kb) - Endemism och konvergent utveckling.

           Nature - artikel om endemiska "hotspots" (210 Kb)

Lektion 5 (3800 Kb) - Sexuell selektion och Artbildning: Handikapp, skenande selektion och honligt val.

Lektion 6 (5351 Kb) - Australien, Sydamerika och de stora massutdöendena.

2019-11-05 - Lektion 7 (6678 Kb) - Människans utveckling.

2019-11-12 - Lektion 8 (7659 Kb) - Antropogen påverkan på arters evolution och utdöende.

2019-11-19 - Lektion 9 (3733 Kb) - De afrikanska cikliderna: "Darwins dream pond".

2019-11-26 - Lektion 10 (5427 Kb) - Galápagos

Exkursion

Här under London info (1437 Kb) hittar du info och betalningsinformation om Londonexkursionen - här finns information om mötesplatser och tider under vår vistelse i London. För er som inte kan följa med finns här förslag på ALTERNATIVUPPGIFT

Examination

Kursen examineras genom ett skriftligt/muntligt prov förlagt till slutet av kursen, samt inlämnandet av en exkursionsrapport (eller motsvarande). Betygsättning på den teoretiska delen sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:
A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt

Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart. Vidare skall godkänd exkursionsrapport (eller motsvarande) lämnas in. För godkänt krävs lägst betygsgraden E.

Här kan du se några exempelfrågor (96 Kb) - som du kanske skulle kunna få på tentan den 10 december.