Sidan p? engelska

Orienteringskurs – 7.5 hp
Kurskod GG1006
Start VT2020 period 2
Undervisningsspråk: engelska
blue arrow Kursvärdering finns här

En kurs om Jordens struktur, plattektonik, förkastningar, jordbävningar och naturkatastrofer orsakade av jordbävningar (t.ex. tsunami, jordskred, vulkanutbrott. I kursen ingår en veckas exkursion till Island - ön på gränsen mellan den eurasiska och nordamerikanska plattan.

Till kurssidorna

Kursansvarig

Alasdair SkeltonProfessor Alasdair Skelton
Institutionen för geologiska vetenskaper
Stockholm universitet
106 91 Stockholm
alasdair.skelton[at]geo.su.se

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Mer information om behörighet finns på antagning.se

Anmälan & registrering

Anmälan här www.antagning.se External link icon

Registrering här student.ladok.se External link icon

Kursplan & schema

 

Kursplan från vår 2011 PDF icon

Kurslitteratur

Kurslitteraturen är Marshak, S., Earth: Portrait of a Planet (International Student Edition: upplag 5 eller 6). Vi kommer inte att använda Mondo – så ser till att komma till alla föreläsningar för att få tillgång till kursmaterialet!

 

Exkursion

Kursen innehåller en exkursion - i distanskursen kommer det att vara en Virtuel exkursion - mer info följer

Form of examination

Kursen examineras genom ett online prov förlagt till slutet av kursen. Betygsättning sker enligt sjugradig målrelaterad betygsskala:

A = Utmärkt
B = Mycket bra
C = Bra
D = Tillfredsställande
E = Tillräckligt
Fx = Otillräckligt
F = Helt Otillräckligt

Kursens betygskriterier delas ut vid kursstart.  För godkänt krävs lägst betygsgraden E.