Facklitterärt samtal med Jan Eliasson

HBC:s föreståndare Makko samtalade med toppdiplomaten Eliasson på Kulturhusets "Fackscenen".

Torsdagen 15 september hölls ett samtal mellan diplomaten Jan Eliasson (tidigare kabinettssekreterare, utrikesminister samt ställföreträdande generalsekreterare för FN) och historikern och föreståndaren för HBC Aryo Makko. Samtalet handlade om Eliassons nyutkomna memoarbok Ord och handling: ett liv i diplomatins tjänst (Albert Bonniers förlag, 2022) och ingår i Kulturhusets nya facklitterära satsning Fackscenen.