HBC arrangerade workshop om 70 år av samarbete mellan Sverige och Schweiz i Korea

Hans Blix centrum arrangerade i samarbete med schweiziska ambassaden i Stockholm en workshop om Sveriges och Schweiz' roll i Neutrala nationernas övervakningskommission (NNSC) i Korea sedan 1953.

HBC NNSC 2023 10 18

Den 18 oktober organiserade Hans Blix centrum en workshop samarbete med Schweiz’ ambassad. Resultatet blev engagerande diskussioner och givande insikter om samarbetets historia & roll i fredsbevarande syfte, nutida utmaningar och tankar om framtiden av samarbete inom NNSC, vilket är särskilt aktuellt med anledning Sveriges inträdesprocess i NATO. En stor bredd av deltagare, däribland forskare, diplomater, studenter och olika tjänstemän, tog del av heldagens program. Efter inledande ord av Hans Blix, den schweiziska ambassadören François Voeffray-Peyro och givetvis centrumets föreståndare Aryo Makko, presenterade Sacha Zala sitt framstående digitaliseringsprojekt vid Dodis – arkivet för Schweiz’ diplomatiska dokument, vilket är av stor vikt för historisk forskning. Framtiden handlar inte endast om NNSC i sig, utan även om framtida forskning av NNSC:s historia – studenter och forskare, se hit! En annan uppskattad programpunkt var möjligheten att få direkt kontakt till dagens företrädare för det svenska och schweiziska försvaret vid NNSC via videolänk. Som ovan nämnts erbjöd evenemanget en bred mötesplats för tvärvetenskaplig forskning och diskussioner om utrikespolitik – exempelvis en diskussion om neutralitetsbegreppets förskjutning. Vi tackar alla deltagare, medverkande och den Schweiziska ambassaden för en uppskattad heldag om det förgångna, nutiden och framtiden samt garanterat nya perspektiv på en inom forskningen ofta förbisedd aspekt av svenska utrikespolitiska och fredsbevarande insatser.