Klimat- och miljöhistoriska seminariet: Mathias Karlsmose, Stockholms universitet

Seminarium

Datum: måndag 27 november 2023

Tid: 15.00 – 17.00

Plats: Historiska institutionen, rum D837 och via Zoom

"An Egyptian Plague in Dutch Formosa: A 1654 locust swarm, and the decline of Dutch rule on Formosa"

Klimat- och Miljöhistoriska Seminariet välkomnar Mathias Karlsmose, doktorand vid Stockholms universitet. Seminariet är ett samarrangemang med Tidigmoderna seminariet.

Läs mer på vår engelska webbsida