En doktorandhälsning från Harvard

Julia Sahlström, doktorand vid institutionen, gästar just nu Harvard University.

Julia Sahlström arbetar med en avhandling om minnet av Förintelsen bland judar i Sverige under den tidiga efterkrigstiden. Just nu och fram till september befinner hon sig på Harvard University.

Foto av kvinna som ler. Iklädd huvtröja med text "Harvard"
Historiska institutionens doktorand Julia Sahlström har blivit inspirerad under sin vistelse på Harvard. Foto: privat.
 

Vad är värdefullt för ditt projekt med att vara på Harvard?

Jag har fått ta del av intressanta seminarium och jag har haft möjlighet att diskutera min forskning med både forskare inom mitt fält och studenter här vilket har inspirerat mig i mitt avhandlingsarbete. Harvard erbjuder en stimulerande akademisk miljö och det finns många fantastiska bibliotek på campus

 

Vad är största skillnaden mot att göra samma sak i Stockholm?

Förintelsen är ett forskningsämne som engagerar forskare i hela världen och det har varit intressant att få ta del av det perspektiv på detta folkmord som förhärskar ur ett amerikanskt forskningsperspektiv. Det har också varit givande att lära mig mer om hur det är att vara doktorand i USA då deras doktorandutbildning ser annorlunda ut på många sätt.

 

Vad har varit bäst hittills?

Det som har varit mest givande är att få lära känna de människor som jag har träffat och att få ta del av utbildningen här och den akademiska kultur som råder.

Julia Sahlström återvänder till Stockholm i september.