Fredrik Charpentier Ljungqvist utsedd till professor

Fredrik Charpentier Ljungqvist blev den 8 december 2022 av rektor utsedd till professor i historia, särskilt historisk geografi, vid Stockholms universitet.

Fredrik Charpentier Ljungqvist, professor i historia
Fredrik Charpentier Ljungqvist, professor i historia, Foto: Sarah Thorén

Som professor kommer Fredrik Charpentier Ljungqvist att arbeta med forskning, undervisning och populärvetenskaplig verksamhet som förenar vetenskaperna historia och geografi genom att tillämpa geografiska perspektiv på det förflutna. Först och främst kommer han fortsatt att verka inom tvärvetenskaplig klimat- och miljöhistoria och bland annat studera, undervisa och skriva om hur variationer i klimatet och andra miljöfaktorer förr i tiden påverkat jordbruk, försörjning, kommunikationer och olika samhällsförhållanden och vilka lärdomar vi kan dra av detta för samtiden och framtiden.