Globalhistoriska teman i ny antologi

Den nyligen utgivna Natur & Kulturs Globalhistoria 1 & 2 beskrivs av förlagets som något av ett pionjärprojekt med ambitionen att frigöra historieskrivningen från det gamla beroende av nationen och Europa.

I publikationen, som består av två band, behandlar ett trettiotal forskare var sitt tema. Håkan Forsell har skrivit kapitlet "Stad: från förhistoriska bosättningar till globala megaregioner”, Mats Hallenberg "Stat. Politiska välden i en föränderlig värld”, Jens Ljunggren har bidragit med kapitlet ”Idrott: En värdeladdad och svårstoppad global rörelse” och Leos Müller med "Handel. Tre tusen år av globalt utbyte".

 

Essäistisk översikt om tre faser av staters utveckling

Mats Hallenbergs kapitel ”Stat. Politiska välden i en föränderlig värld” beskriver han som ”översiktligt i sin karaktär” då det var viktigt att det täckte utvecklingen från äldsta historisk tid fram tills idag.

– Jag tänkte att en sådan historisk översikt kunde förtjäna sin plats i ett översiktsverk av den här typen. Lite allmänhistoriska kunskaper har inte skadat någon.

Uppgiften att beskriva stater i världshistorien under drygt femtusen år tog han som en utmaning och en möjlighet att skriva något lite friare och mer ”essäistiskt”. Mats Hallenberg tog också chansen att driva en tes tidigare funderat på:

–Staternas utveckling i historisk tid skulle kunna delas in i tre faser. Först en kamp mellan olika typer av herravälden där staten så småningom blir den överordnade politiska organisationsformen med allt större maktanspråk. Därefter konflikter om vem eller vilka grupper som ska kontrollera statens resurser. Det demokratiska genombrottet kan i sin tur ses som en möjlig vändpunkt där de ekonomiska eliterna organiserar ett motstånd för att begränsa staternas inflytande genom olika former av överstatliga institutioner.

Mats Hallenberg och Leos Müller.
Mats Hallenberg och Leos Müller.
 

Nyanserande kapitel om globaliseringars dynamik

I Leos Müllers kapitel ”Handel. Tre tusen år av globalt utbyte” visar författaren hur det globala handelsutbytets – globaliseringens – historia inte är en linjär berättelse. Snarare går den globala handelns utveckling i vågor eller faser; faser då världen knyts ihop och faser då globaliseringen kollapsar.

–Ofta, inte minst bland våra studenter, finns det  föreställningar att globalisering antingen är något modernt  som inte finns historiskt, eller att det är en linjär process från lite till mycket globalisering. Det stämmer inte och det försöker jag visa.

Även Jens Ljunggren försöker i sitt kapitel nyansera läsarens syn på utbredningen av ett globalt fenomen: idrott.

–Den har tidigare ofta beskrivits som en ganska enkelriktad utveckling med centrum i England, och i viss mån USA. I mitt bidrag försökte jag visa att det rådde ett större mått av ömsesidig påverkan mellan olika länder, men också att dynamiken i utvecklingen skiftade i takt med spridningsprocessen, säger Jens Ljunggren, författare till kapitlet "Idrott: En värdeladdad och svårstoppad global rörelse".

Håkan Forsell och Jens Ljunggren
Håkan Forsell och Jens Ljunggren.
 

Ett ambitiöst projekt med frihet för författarna

Bokserien har varit ett ambitiöst projekt med många inblandade författare som alla bidrog med förhållandevis långa kapitel. Jens Ljunggren tror att flera av bidragen lätt hade kunnat utvecklas till hela böcker på egen hand.

–Klas-Göran Karlsson och övriga inblandade redaktörer på förlaget har gjort ett jättejobb med att koordinera det omfattande materialet. Ryktet säger att arbetsprocessen trots omfånget avlöpte mycket väl, säger Jens Ljunggren.

Den stora skillnaden mellan den nya bokserien och liknande äldre projekt är att böckerna är upplaga tematiskt, inte kronologiskt. Nackdelen med det tillvägagångssättet menar Leos Müller är att verket kan upplevas som spretigt. Men ansatsen har andra fördelar.

–Det gav oss författare större frihet att välja vad vi vill skriva om, att skriva riktigt intressant och drivande, säger Leos Müller.

De tematiska artiklarna kan vara en sporrande ingång för studenter.

–Bokens kapitel kan utmärkt fungera som ingångar till föreläsningar, t ex om stadsutveckling, eller miljöhistoria… eller globalt handelsutbyte, tror Leos Müller.

Även Jens Ljunggrens kapitel har bäring på flera kurser på Historiska institutionen redan i höst: Sport and Soft Power på avancerad nivå samt Sport, rasism och etnicitet på grundnivå.

 

Releaseträff med förlaget 9 november

Håkan Forssells bidrag till bokserien heter ”Stad: från förhistoriska bosättningar till globala megaregioner” och kommer att presenteras och diskuteras på en releastreäff på Natur & Kultur den 9 november.

Läs mer om boken här