Utlysning: pris för bästa uppsats om karolinsk tid 2022

Nätverket för tidigmodern historia vid universitetet vill tipsa om utlysningen från Karolinska förbundet om pris till bästa uppsats om karolinsk tid.

Priset är 20 000 kronor till den bästa uppsatsen på grundnivå eller avancerad nivå som anknyter till karolinsk tid - det vill säga åren 1654 till 1718 i svensk historia.

Nominera en uppsats till priset senast den 1 september 2022. Ta reda på hur nomineringen går till och läs mer om priset på Karolinska förbundets hemsida: https://karolinskaforbundet.se/