Kontakt

Här hittar du kontaktinformation till övergripande funktioner vid institutionen samt till individuella forskare. I menyn kan du välja att visa kontaktuppgifter för våra seniora forskare, doktorander eller uppdelat efter forskningsområde.

 

Allmän kontaktinformation

Historiska institutionen kan du nå via:

Telefon, fax, e-post

Telefon: 08-16 20 00 (växel)
Fax: 08-16 75 48

Frågor kan ställas till: expedition@historia.su.se 

Postadress

Stockholms universitet
Historiska institutionen
Södra huset, Hus D
SE - 106 91 Stockholm

Fakturaadress

Stockholms universitet
C8201
190 87 Rosersberg

Som referens skriv 104 följt av beställarens namn i referensfältet på fakturan.

Medarbetare vid institutionen

Enskilda medarbetare nås via e-post. Personliga e-postadresser har följande standard: fornamn.efternamn@historia.su.se. Se lista under rubriken "Samtliga medarbetare vid historiska institutionen".

 

Studentexpedition

Vår studentexpeditionen ansvarar för administration kring kurser och program på grundnivå, avancerad nivå och inom forskarutbildningen.

På studentexpeditionen kan du

  • få information om våra kurser och program
  • registrera dig på den kurs som du ska läsa
  • få svar på praktiska frågor om dina pågående studier
  • få intyg på dina studier eller din registrering (digitala intyg hämtar du på student.ladok.se)
  • meddela studieuppehåll eller avbrott
Studentexpedition
 

Ledning vid institutionen

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
Biträdande prefekt med ansvar för forskningsfrågor
Administrativ chef
 

Presskontakt

Press och media som vill komma kontakt med någon forskare kan kontakta antingen institutionens biträdande prefekt med ansvar för forskningsfrågor, alternativt skicka ett mejl till kommunikation@historia.su.se.

Biträdande prefekt med ansvar för forskningsfrågor
Kommunikationsavdelning
 

Samtliga medarbetare vid Historiska institutionen

 

All personal i bokstavsordning

Samtliga medarbetare med koppling till Historiska institutionen.

 

Forskare medeltid

Medeltid: doktorander

 

Forskare tidigmodern tid

 

Forskare i modernhistoria

 

Forskare digital historia

 

Forskare idrottshistoria

 

Forskare genushistoria

 

Forskare maritim historia

 

Forskare urbanhistoria

 

Seniora forskare

 

Doktorander

På denna sida