Viktig information inför terminsstart HT2024

Här hittar du allt du behöver inför höstterminen 2024 vid Historiska institutionen.

 

Studentexpeditionen är stängd 20 juni till och med den 5 augusti.

 

Information om antagningsprocessen hittar du på antagningens webbsida

Om du har frågor om antagningen ring 08-16 49 22 (växel 08-16 20 00) eller e-posta studentavdelningen@su.se

 

De kurser och program där det kan finnas platser kvar öppnar för sen anmälan den 15 juli. Du anmäler dig som vanligt på antagning.se.

Mer information om sen anmälan och återanmälan hittar du på universitetets centrala webbplats

 

 

Period 1:

Terminsdel A: Måndag 2/9 – Onsdag 2/10
Terminsdel B: Torsdag 3/10  – Söndag 3/11

Period 2:

Terminsdel C: Måndag 4/11 – Onsdag 4/12
Terminsdel D: Torsdag 5/12 – Söndag 19/1

 

Det är obligatoriskt att du registrerar dig på den kurs du ska läsa. Om du inte registrerar dig i tid kommer du att förlora din plats. Du registrerar dig på student.ladok.se genom att logga in med eduID eller med inloggningen från  antagning.se. Observera att du inte kan logga in med ditt universitetskonto och därför inte kan välja det översta alternativet Inloggning via ditt lärosäte

Webbregistreringstider

Alla kurser: 2024-08-05 – 2024-08-09

 

Om du har en sen examination under sommaren kan det hända att alla poäng ännu inte rapporterats in till registreringsperioden. Detta kan innebära att du då inte uppfyller behörighetskraven för registrering och måste ansöka om tillfällig dispens för att få påbörja din utbildning.

Ansökan om tillfällig dispens skickas till oskar.schelin@historia.su.se under registreringsveckan (2024-08-04 – 2024-08-09). Ange ditt personnummer, vilken kurs du vill söka dispens för samt vilken kurs du inväntar poäng från. Bifoga gärna ett nationellt studieintyg. 

Handläggning av tillfälliga dispensärenden påbörjas under vecka 33 och du får besked senast vecka 35. En ansökan om tillfällig dispens gör att du behåller du din plats på utbildningen tills vidare.

 

Om du ska delta i undervisning eller examination så behöver du vara omregistrerad på ett aktuellt kurstillfälle. Registrering på aktuell termin krävs också för att du ska kunna anmäla dig till tentamina. Observera att omregistrering endast kan erbjudas i mån av plats och att du bara kan omregistreras om du tidigare har varit registrerad på kursen. Du kan se vilka kurser du tidigare varit registrerad på via student.ladok.se

Ansökan om omregistrering

Ansökan om omregistrering skickas till eedp@historia.su.se veckan innan terminsstart (2024-08-26 – 2024-08-30). Ange ditt personnummer,  vilken kurs du vill omregistrera dig på, vilken eller vilka delkurser du saknar samt uppnådd närvaro på delkurserna. Vi kommer att gå igenom alla ansökningar efter det att den ordinarie registreringen samt reservantagningen är avslutad.

 

Om du står på reservplats till någon av våra utbildningar och kan erbjudas plats kommer vi att kontakta dig via e-post under vecka 34 och vecka 35 (2024-08-19 – 2024-08-30). Om du inte hört något från oss senast den 30 augusti så innebär det att vi tyvärr inte kan erbjuda dig någon plats på utbildningen.

 

Scheman och litteraturlistor finns på respektive kurssidor samt på Athena

 

Alla kurser använder lärplattformen Athena, https://athena.su.se

Vi använder även verktyget Zoom för undervisning. Information om hur du laddar ned och installerar Zoom hittar du via denna länk: https://serviceportalen.su.se/sv-se/article/1055139

På denna sida