Ordinarie Campus-undervisning från 1 november

Från och med den 1 november 2021 återgår Historiska institutionen till undervisning och examination på plats i Frescati.

Beslutet är fattat efter att regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelat att de flesta av restriktionerna med anledning av corona-pandemin hävs den 29 september.

Historiska institutionen har därför beslutat att:

  1. Undervisning och examination på samtliga nivåer sker från och med den 1 november 2021 på plats i Frescati. Undantag kan komma att göras för enstaka kurser. Information om detta ges av ansvarig lärare.
  2. Undervisning och examination fram till och med den 30 oktober sker som tidigare meddelats.

Studenter ansvarar själva för att regeringens, Folkhälsomyndighetens och universitetets beslut och riktlinjer avseende olika säkerhetsåtgärder följs. Detta innebär framför allt att det är viktigt att du stannar hemma om du känner dig det minsta sjuk.

Observera att detta beslut kan komma att omprövas om smittsituationen, riktlinjer och rekommendationer förändras. Historiska institutionen har i sådana fall beredskap för att återgå till webbaserad undervisning.

Beslutet är fattat i samråd med Historiska institutionens studentråd.

Schema för höstterminen finns under schema.su.se här.

 

På denna sida