Studier som ger internationella möjligheter

Utbytesstudier är en möjlighet att uppleva ett nytt land. Här berättar Alvar Blomgren om sina upplevelser från sin tid som utbytesstudent i England under sina masterstudier.

Corsham court - Masterstudenternas campus vid Bath Spa University. Slottet stod färdigt 1582.
Corsham court - Masterstudenternas campus vid Bath Spa University. Slottet stod färdigt 1582.

Våren 2016 studerade du en termin på engelskt mastersprogram i historia som del av Historiska intuitionens samarbete med Bath Spa University. Hur var det att studera i England?

I början var det en ganska stor utmaning att komma in i deras sätt att arbeta. Mina nya klasskamrater var väldigt duktiga på det källnära arbetet och till varje uppgift förväntades vi söka och använda förstahandskällor. Något som var svårt efter som jag inte alls kände till de engelska arkiven när jag kom dit. Mina klasskamrater och lärare var dock väldigt hjälpsamma och sakta men säkert lärde jag mig hur jag skulle gå till väga för att gräva fram det material jag behövde.

Nytt för mig var också att vi som mastersstudenter förväntades själva kunna agera som seminarieledare. Det var lite nervöst i början, men efter ett tag vande man sig med det också. Jag kände dock att jag kunde bidra med en del nya perspektiv till diskussionerna eftersom mina studier på Su:s mastersprogram i historia hade haft ett större teoretiskt djup. Det har varit spännande att få uppleva två väldigt olika sätt att studera historia och jag har lärt mig mycket från detta.

Engelsk 1700-talspolitik kunde vara stökig. Här har en karikatyrtecknare fångat ögonblicket.
Engelsk 1700-talspolitik kunde vara stökig. Här har en karikatyrtecknare fångat ögonblicket innan den ledande oppositionskandidaten träffades av ett välriktat rått ägg – en incident som tacksamt användes av hans politiska motståndare för att förlöjliga honom. (c) British Library Board General Reference Collection 1607/3632  

Din artikel ”Shew yourself as men” om medborgarskap, maskulinitet och politik i staden Worcester på 1770-talet gavs nyligen ut i Parlamentary History. Hur kom det sig att du skrev om det här ämnet och vad kom du fram till?

En av mina lärare på Bath Spa University, Elaine Chalus, arbetade med ett projekt om politisk kultur där hon använde material från en samling rättegångsprotokoll. Eftersom jag också har ett stort intresse för politisk historia tipsade hon mig om att denna samling var i det närmaste outforskad och att de här källorna gav en fantastisk inblick i det politiska livet på gatunivå.
 
Engelsk 1700-talspolitik kunde vara stökig. Här har en karikatyrtecknare fångat ögonblicket innan den ledande oppositionskandidaten träffades av ett välriktat rått ägg – en incident som tacksamt användes av hans politiska motståndare för att förlöjliga honom. (c) British Library Board General Reference Collection 1607/3632

Alvar Blomgren vid sin masterpromovering.
Alvar Blomgren vid sin masterpromovering. Foto: Privat

Worcester är ett intressant fall eftersom staden präglades av en djupgående konflikt mellan stadsrådet och de mindre välbeställda borgarna. De två sidornas angrepp på varandra avslöjar mycket om hur man tänkte kring medborgarskap, klass och genus – och vad detta kunde innebära i den politiska praktiken. Jag menar att konflikten handlade mycket om vem som hade rätt att vara med och bestämma i politiken – vem som kunde egentligen kunde sägas vara en värdig medborgare. Därför inriktade man sig på att försöka skjuta motståndarens politiska legitimitet i sank. Något som främst skedde genom att attacker på deras manlighet och deras sociala ställning, bland annat genom de karikatyrer, ballader, och dikter som trycktes och spreds i staden.

Berättat av Alvar Blomgren.
(Idag är Alvar doktorand vid Historiska institutionen).

På denna sida