Historiska kurser på avancerad nivå HT24

Dags att välja terminens kurser på avancerad nivå? Här finns höstens utbud från Historiska institutionen, både inom program och fristående

Du som läser masterprogram i historia kan välja att läsa dessa kurser som de "valbara" kurserna inom programmet. Kom ihåg att det även går att läsa kurser vid andra institutioner.

Flera av institutionens kurser på avancerad nivå går även att läsa som fristående kurser, även för dig som inte går ett program men som har kandidatexamen.

Vårterminen 2024 finns följande kurser att läsa vid institutionen. Klicka på länkarna för mer information om respektive kurs.

Fristående kurser

Bostadens historia - marknad politik och design i Stockholm 1900-2020 (period A och B)

Att forska om tidigmodern tid (period C och D)

Medeltidsforskning (period C och D)

 
Obligatoriska kurser, endast tillgängliga för programstudenter

Historia i samhället - forskning, historiografi och historiebruk (period A och B)

Metodkurs (Period C och D)

Historievetenskapernas kunskapsteori och vetenskapsetik (period A och B)

 

Sök bland våra utbildningar