Våra utbildningar

Historiska institutionen utbildar inom ämnet historia och inom det kulturvetenskapliga området.

Sök bland våra utbildningar

 

Historia

Svartvit bild med tre kvinnor i hatt, den ena med ett band över axels med texten "votes for women"
Kvinnorättsaktivisterna Edith New och Mary Leigh anländer till Queen’s Hall, 1908. London School of Economics Library

Allt som människan gjort i alla tider kan kallas historia. Historieämnet är därför grundläggande och ständigt aktuellt. Historia ger dig en god bild av det som en gång varit och verktyg för att förstå, ifrågasätta och förklara det som händer i dag.

Läs mer om ämnet Historia här

Ett kandidatprogram ger en kandidatexamen efter tre års studier.

Historiska institutionen ger två kandidatprogram, grundnivå, inom historia:

Kandidatprogram i historia, 180 hp

Kandidatprogrammet i historia, politik och samhälle, 180 hp

Kontaktpersoner

Mer information här

Du läser historia via heltidsstudier en hel termin i taget (30 hp). Som nybörjare i ämnet kan du läsa Historia I, som tar sin utgångspunkt i den äldre historien och följer den världshistoriska utvecklingen fram till i dag.

Efter första terminens studier är det Historia II som inleds med valbara fördjupningskurser. Här får du möjlighet att fördjupa dig i ett specifikt område. Terminen avslutas med en uppsatskurs, som syftar till att genomföra ett eget undersökningsarbete.

Tredje terminens studier i historia är en kandidatkurs som innehåller fördjupade teoretiska och tematiska studier samt ett eget uppsatsarbete motsvarande 15 hp, vilket krävs för en kandidatexamen.

Historia I. Världens historia från antika högkulturer till globaliserade samhällen

Historia II. Fördjupningsstudier, att forska om historia samt uppsats

Historia - kandidatkurs

Historia - kandidatkurs, med inriktning museer och kulturarv

Våra grundkurser Historia I och Historia II går att läsa på halvfart på kvällstid. De är då uppdelade i tre kurser om 15 hp vardera.

Om du sedan kompletterar dessa studier med ytterligare 15 hp i någon av våra tematiska kvällskurser i historia så har du behörighet att söka vår kandidatkurs i historia (obs: kandidatkursen ges än så länge bara på dagtid).

Utbudet av våra tematiska kurser kan skilja sig åt mellan höst- och vårterminen.

Obs: Just nu kan det vara problem med länkarna nedan på grund av ett tillfälligt tekniskt fel. (20230914 16:15)

Grundkurs i historia – Historia I, del 1

Grundkurs i historia – Historia I, del 2

Grundkurs i historia – Historia II: Att forska om historia samt uppsats

Kontaktpersoner

Mer information här

 

Kultur

Om du är intresserad av kultur och vill arbeta inom kultursektorn är Kulturvatarprogrammet ett bra alternativ. Historiska institutionen är värd för programmet och hos oss läser du en inledande och avslutande termin. I programmet ingår även tio veckors praktik inom kulturområdet.

 

En person i grå skjorta spelar på ett piano målat i starka färger. Utomhus.
En person spelar på konstinstallationen Play Me, I’m Yours av Luke Jerram. Foto: Markéta Machová, Pixabay.

Kulturvetarpropgrammet utbildar studenter för hela kultursektorn och våra alumner finns överallt, inom offentlig och privat sektor, vid stora kulturinstitutioner och små.

Har du redan läst kurser inom Humaniora så är Kulturvetarprogrammet är ett utmärkt sätt att knyta samman enstaka kurser inom humaniora och få ut en kandidatexamen.

Kulturvetarprogrammet, kandidatprogram

Kontaktpersoner

Mer information här

Om du vill bygga på din teoretiska utbildning inom kultur med praktiskt inriktade kurser ger vi flera kurser på både grundnivå och avancerad nivå. Vi ger kurserna:
Curatorutbildning

Förlagskunskap

Kontaktpersoner

Mer information här

 

Studera till lärare i historia

Lärarstudent under sin verksamhetsförlagda utbildning på gymansium.
Sabrina, lärarstudent, under sin verksamhetsförlagda utbildning vid Tensta gymansium. Fotograf Eva Dalin

Du som är intresserad av att bli lärare med historia som ett dina undervisningsämnen har flera alternativa vägar att gå. Du kan välja ett av ämneslärarprogrammen. Eller så genomför du dina ämnesstudier i historia först och söker sedan kompletterande pedagogisk utbildning.

Vanligast är att välja ett av ämneslärarprogrammen och inom det välja inriktning vad gäller ämnen och åldersgrupp som du vill undervisa i skolan.

Ämneslärarprogrammen är uppbyggda så att de varvar terminer med ämnesstudier med terminer som innehåller pedagogiska/didaktiska kurser samt verksamhetsförlagd utbildning, VFU, på en praktikskola.

Om du väljer ett ämneslärarprogram

Historiska institutionen utbildar historielärare i samarbete med Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, HSD.  Studierna bedrivs växelvis vid de båda institutionerna. Hos oss läser du våra kurser i historia men med speciell inriktning för lärare.

Som student är HSD din heminstitution och det är till studievägledaren på HSD som du ska vända dig för övergripande frågor om din studiegång som lärare.

Har du frågor kring kurserna i historia inom ämneslärarprogrammen kontaktar du studierektor för lärarutbildning/historia (Historiska institutionen) eller kursansvarig lärare på respektive kurs.

Om du börjar med ämnesstudier

En annan väg att bli lärare är att läsa ämnesstudier först, och ta t.ex. en fil.kand. eller magisterexamen i historia, och därefter ansöka till en kompletterande pedagogiskutbildning, sk. KPU-utbildning, om tre terminer. Detta kan du läsa mer om på Lärarutbildningsportalen där du hittar allmän information om lärarutbildningar vid Stockholms universitet.

Våra kurser i historia på ämneslärarprogrammen

HIÄ101 - Historia I inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasieskolan 30,0 hp

HIÄ203 - Historia II inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 och gymnasieskolan 30,0 hp

HIÄ300 - Historia III inom ämneslärarprogrammet, gymnasieskolan 30,0 hp

HIÄ301- Historia III inom ämneslärarprogrammet, årskurs 7-9 med självständigt arbete, 30 hp

HIÄ400 - Historia IV inom ämneslärarprogrammet, Gymnasieskolan, med självständigt arbete, 30 hp

Kontaktpersoner vid Historiska institutionen

Kontaktuppgifter

Mer om lärarutbildningen

Lärarutbildningsportalen

Kompletterande pedagogisk utbildning, KPU

Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

 

Studera på avancerad nivå

Oljemålning föreställandes två apor som tittar på varandra samtidigt som de håller i en stor bok
Die Gelehrten (The Scholars) målning av Gabriel von Max via Wikimedia Commons

Efter kandidatexamen kan du läsa historia på avancerad nivå. Det ger dig en bred historisk bas som är användbar på arbetsmarknaden.

På avancerad nivå kan du läsa antingen ett masterprogram på två år (startar på höstterminer) eller fristående kurser.

Programmet vänder sig till dig som vill skaffa dig fördjupade kunskaper om den europeiska medeltiden som en särskild epok i Västerlandets historia.

Det erbjuder en tvärvetenskaplig utbildning som bygger på ett samarbete mellan flera institutioner och ämnen där det aktivt bedrivs undervisning och forskning inom medeltidfältet.

Programmet kan läsas med flera inriktningar med bäring på medeltiden. Programmet är öppet för ansökan under ansökningsperioden varje vårtermin och påbörjas följande hösttermin. Det övergripande ansvaret har Historiska institutionen.

Mer information och kontaktuppgifter

Masterprogrammet i historia har tre inriktningar: historia, ekonomisk historia eller idéhistoria. Under programmet får du fördjupa dig i de delar av historieämnet som intresserar dig mest. En masterexamen ger behörighet att söka vidare till forskarutbildningen. Du får också kompetenser som ger dig förutsättningar för en karriär i yrken med höga krav på självständighet och kritisk-analytisk förmåga.

Läs mer här

 

Forskarutbildning i historia

Forskarutbildningen är den högsta nivån man kan studera på vid universitet. En avslutad forskarutbildning leder till doktorsexamen.

Doktorandkurs

Läs om den nätbaserade doktorandkursen Teoribildning i historisk forskning här

Mer information

Läs mer: doktorandutbildningen i historia

Kontaktuppgifter här

Sök bland våra utbildningar