Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
Educational Sciences

Eva Hallgren och Eva Österlind publicerar i ES

Professor Eva Österlind har tillsammans med universitetslektor Eva Hallgren publicerat artikeln Process Drama in Civic Education: Balancing Student Input and Learning Outcomes in a Playful Format i Education Sciences.

Johan och Patrik

Vetensskapsrådets medel tillfaller forskning vid HSD

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom Utbildningsvetenskap 2019. Vid SU har sex forskare beviljats medel, sammanlagt drygt 32 000 000 kr.

Max Strandberg

Lektor Max Strandberg medverkar i TV-programmet Lärlabbet

HSD:s Max Strandberg har skrivit stödmaterialet ”Läxor i praktiken” för Skolverkets räkning. Max tar upp vad man ska tänka på då man ger en läxa. Programmet sänds på SVT 1 onsdag den 30/10 kl. 22.30. 

EER titel

Cecilia Lundholm publicerar artikel i EER

Professor Cecilia Lundholm har till tillsammans med Tomas Torbjörnsson, Karlstad universitet, publicerat artikeln Potential conflicts between ownership rights and environmental protection: Swedish undergraduate students’ views i Environmental Education Research (EER).

HERJ

Patrik Johansson publicerar artikel i HERJ

Fil. dr. Patrik Johansson publicerade artikeln Historical enquiry in primary school: Teaching interpretation of archaeological artefacts from an intercultural perspective i History Education Research Journal HERJ.

Utbildningsdepartementet

Regeringsuppdrag för universitetslektor Caroline Gustavsson

Caroline Gustavsson, docent i religionspedagogik och lektor vid HSD har fått Utbildningsdepartementets uppdrag som ämnessakkunnig. Tillsammans med utredarna Anders J Persson och Anders Gustavsson ska hon ge regeringen ett sakligt underlag för beslut gällande Januariöverenskommelsens punkt 56. Underlaget ska vara klart den sista mars och fram till dess är Caroline därför tjänstledig men med fortsatt kursansvaret för Självständiga arbete på avancerad nivå.

Patrik Johanssons disputationstillfälle

Intervju med disputanden Patrik Johansson

Doktoranden Lotta Dessen Janckell ställde några frågor till disputanden Patrik Johansson om avhandlingen som han försvarade 11.10.2019.

Cecilia Lundholm

Intervju med professor Cecilia Lundholm i Lära Stockholm

I tidningen Lära Stockholm kan du läsa en intervju om klimatundervisning med professor Cecilia Lundholm SU. Tidningen ges ut av Stockholm Stad.

Maria Erikssons disputation

Intervju med disputanden Maria Eriksson

Doktoranden Elsa Szatek ställde några frågor till disputanden Maria Eriksson om hennes avhandling Flickblickar - Visuella berättelser om, av och genom gymnasieelevers kroppar som hon försvarade 20.9.2019.

Pärmbild formativ bedömning

Intervju: docent Viveca Lindberg kring ny bok om formativ bedömning

Natur och Kultur utkommer med antologin Formativ bedömning. Utmaningar för undervisningen med Viveca Lindberg, Inger Eriksson och Astrid Pettersson som redaktörer. Vi ställde några frågor kring boken om formativ bedömning till Viveca.

Bild av casemetodik bokens pärm

Ny bok: Universitetslektor Ylva Wibaeus skriver om casemetodik för lärare

Universitetslektor Ylva Wibaeus har skrivit flera kapitel i boken Casemetodik för lärare. Att överbrygga klyftan mellan teori och praktik. Övriga författare är Eva Anderberg och Margareta Normell. Redaktör för boken är Ann S. Pihlgren. Boken utkom på förlaget Studentlitteratur och behandlar metodik för dialoger inom ramen för skolutveckling, lärarutbildning och handledning.

Studerande under körsbärsträd

Sök kurser och program till VT 2020

Vårens utbud av kurser och program som erbjuds av HSD är öppna för ansökan 15/9-16/10 2019.

Malin Tväråna försvarar sin avhandling

Intervju med disputanden Malin Tväråna

Doktoranden Annalotta Dessen Jankell ställde några frågor till disputanden Malin Tväråna om hennes avhandling Kritiskt omdöme i samhällskunskap: Undervisningsutvecklande studier av samhällsanalytiskt resonerande i rättvisefrågor som hon försvarade 13.9.2019.

Moln över fastighet

Historiedidaktiska forskningsgruppen får bidrag

Historiedidaktiska forskningsgruppen vid HSD får 100 000:- av rektor för utvecklingsprojektet "Arbetslivsanknytning i utbildning". Projektets syfte är att utveckla redskap som ska fungera som öppen gemensam referensram för  campus- och verksamhetsförlagda kurser. Referensramen ska med koherens och progression beskriva vilka begrepp och förmågor som lärarstudenten ska tillägna sig under utbildningen till historielärare. 

Studenter

Tre nya artiklar om transkulturell kunskap ute

Professor Anja Kraus i de estetiska ämnenas didaktik vid Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik har publicerat tre nya artiklar om transkulturell kunskap i bokserien Baltic Studies som utkommer på Peter Lang förlag.

Profilbild i färg av Jenny Berglund

Jenny Berglund publicerar i ny tidskriftsserie

Professor Jenny Berglund ger ut artikel i ny tidskriftsserie som hon även är redaktör för. Artikeln ”Sociological perspectives on religion and education” är publicerad i en helt ny tidskriftsserie, Brill Research Perspectives in Religion and Education som Jenny Berglund också är redaktör för. I det första numret, Religion and Education: Framing and Mapping a Field, beskrivs olika perspektiv på forskningsfältet religion och utbildning av de olika redaktörerna.

Profilbild av doktoranden Malin Tväråna framifrån.

Nya perspektiv på rättvisa i mellanstadiets samhällskunskapsundervisning

Malin Tväråna undersöker sjätteklassister och deras frågor kring kriminalitet och straff. Artikeln Tycka eller tänka om rättvisa – vad främjas i mellanstadiets samhällskunskapsundervisning? ingår i Nordidactica 2/2019, och utgår ifrån en intervenerande, iterativ designstudie, där försök görs att i grundskolan utveckla en undervisning på området lag och rätt, som frångår ett mer traditionellt fokus på procedurer och sociologiska förklaringsmodeller till förmån för skapandet av en undervisning där kritiskt resonerande övas och utvecklas.

Mattias Björklund

Tydligare riktlinjer behövs för privatekonomiundervisningen på gymnasiet

Licentiand vid HSD Mattias Björklund har publicerat artikeln Teaching financial literacy: Competence, context and strategies among Swedish teachers i Journal of Social Science Education.

Program och kurser

Vårt fokus är utbildning inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, främst inom historia, religionskunskap, samhällskunskap, geografi och estetiska lärprocesser som drama musikdidaktik.

Program och kurser HT19

Program

Kurser

Alla våra utbildningar

Här kan du hitta alla våra utbildningar

Puff Service & stöd startsida
kurshemsidor förstasidan
Våra ämnen
Kulturskoleklivet puff orange
Medieverkstan
facebookbild